O projekcie

SPINAKER WIEDZY - Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej

jest otwartym projektem szkoleniowym skierowanym do osób pochodzących z województwa lubelskiego (zamieszkujących bądź zatrudnionych na uczelniach wyższych) zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz założeniem firmy typu spin off/out. Projekt jest realizowany przez firmę INNpuls Sp. z o.o. w okresie od sierpnia 2009 roku do lipca 2010 roku.

 

DLACZEGO SPINAKER?

Spinaker jest rodzajem żagla, stosowanym na jachtach w celu podniesienia prędkości. Odnosząc to do przedsiębiorczości akademickiej można stwierdzić, iz ma ona na celu nadanie swego rodzaju przyspieszenia procesu transferu wiedzy do gospodarki. Dokona się to między innymi dzięki podniesieniu wiedzy środowisk akademickich w zakresie tworzenia firm typu spin off/out. Województwo lubelskie to bardzo dobry grunt dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, z uwagi na znaczący potencjał naukowo-badawczy skoncentrowany w tutejszych szkołach wyższych. Odpowiednie i umiejętne wykorzystanie potencjału, może stać się szansą w budowaniu konkurencyjnej gospodarki regionu.

 

KTO MOŻE Z NAMI ŻEGLOWAĆ?

Uczestnikami projektu mogą być osoby pochodzące z województwa lubelskiego (zamieszkujące bądź zatrudnione na uczelniach wyższych), zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej typu spin off/out w branżach strategicznych dla Lubelszczyzny (inżynieria, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska, turystyka i agroturystyka, usługi wysokospecjalistyczne, rolnictwo i przetwórstwo, alternatywne źródła energii).

Projekt jest skierowany do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, doktorantów, absolwentów uczelni, studentów IV i V roku.

 

KIEDY WYPŁYWAMY?

Projekt będzie realizowany w ciagu 12 miesięcy w III edycjach weekendowych kursów. W ramach każdej edycji powstaną 20-osobowe grupy szkoleniowe Beneficjentów Ostatecznych, przeszkolonych zostanie ogółem 60 osób w 3 grupach szkoleniowych. Edycja I rusza już w październiku i potrwa do grudnia 2009 r. Dwie kolejne będą realizowane od lutego do kweitnia oraz od maja do lipca 2010 roku. Szkolenia będą prowadzone przez znakomitych trenerów, którzy posiadają nie tylko wiedzę z zkaresu odpowiadającego tematyce spotkań, ale przede wszystkim duże doświadczenie. Przy prowadzeniu szkoleń wykorzystywane będą metody interaktywne ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ze strony uczestników.

 

Projekt pn.: "SPINAKER WIEDZY - regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej" zwaca uwagę na konieczność intensyfikacji procesów transferu wiedzy do gospodarki, poprzez promocję i tworzenie przedsiębiorczości akademickiej oraz zainicjowanie  i rozwój wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedstawicieli środowiska akademickiego województwa lubelskiego w zakresie tworzenia firm odpryskowych w strategicznych branżach gospodarczych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Ramowy plan szkoleń i doradztwa

Banner

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukiwarka

  

Harmonogram

Harmonogram aktualnej edycji szkoleń

zobacz harmonogram

O projekcie

SPINAKER WIEDZY - Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej

jest otwartym projektem szkoleniowym skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz założeniem firmy typu spin off/out. Projekt jest realizowany przez firmę INNpuls Sp. z o.o. w okresie od sierpnia 2009 roku do lipca 2010 roku.

więcej >